Spomeňte si prečo ste to chceli

440px-Citizenkane

Je to už naozaj dávno, ako som sa rozprával s majiteľom videopožičovne. Zháňal som tam nejaký starý dobrý film a do debaty sa zapojila aj jeho manželka. Keď začula titul filmu, zbystrila pozornosť a ochotne sa pridala do diskusie, kde rýchlo vyplávalo na povrch ich veľké sklamanie z vlastného podnikania. Keď som sa obzrel okolo […]

Rovnaká odmena?

Keď sme posledne rozoberali tému rovnoprávnosť žien, tak som potom zažil niekoľko úsmevných diskusií. Mal by som asi prezradiť aj to, že v mojom prípade som vždy odmeňoval úplne rovnocenne, lebo vždy som bol ochotný platiť len za produkt. Nikdy ma príliš nezaujímali hodiny na pracovisku, ale vždy mi išlo o vyprodukovanú hodnotu. Odmeňovanie sa […]

Práca a motivácia

Slovo práca patrí k najvyhľadávanejším výrazom na internete. Bohužiaľ, je omnoho vyhľadávanejšie ako slovo motivácia. A to býva problém. Lebo bez dobrej motivácie nebýva výsledok práce najlepší. Ak niekto nemá rád svoju prácu a robí ju len preto, že potrebuje peniaze, tomu sa z ľudského hľadiska dá rozumieť, ale iba sotva možno očakávať, že do […]

Milovať poslanie, produkt a ľudí

Manažment obchodu 3 Ak sme v predchádzajúcom článku o šéfovaní obchodu udreli na strunu tvrdosti, teraz sa pozrieme na celú vec z opačnej strany. Tvrdosť, neústupnosť, vyžadovanie výkonu sa nezaobíde bez porozumenia, rešpektu a lásky k veci aj k ľuďom. Tvrdosť bez empatie ľahko skĺzne do sadizmu. A žiadny utláčateľ ešte nikdy nezvíťazil (z dlhodobého […]

Vstávať, budíček

Ak sa lepšie prizriete súčasnej situácii bežného slovenského podniku, zistíte, že to má ďaleko od ideálu. Tu nehovoríme o niektorých “zavodistoch”, ktorí sú “za vodou” a darí sa im vďaka ich schopnostiam, znalostiam, či šťastným okolnostiam. Hovoríme o úplne bežnej firme, ktorá sa borí s typickými každodennými problémami ako je nedostatočný dopyt, cenová vojna s […]