Divide et impera

Organizacia

Väčšina ľudí pozná výrok “Divide et impera” (rozdeľ a panuj) skôr z histórie a politiky. Obvykle sa to chápe ako základná stratégia koloniálnych mocností, keď chcú lacno a efektívne ovládať nejaké územie. Hovorí sa, že Briti dokázali s hŕstkou vojakov (40.000) ovládať Indiu s 300 miliónmi obyvateľov. Rozoštvať miestne kmene, “kúpiť” si vernosť nejakej miestnej […]

Rovnaká odmena?

Keď sme posledne rozoberali tému rovnoprávnosť žien, tak som potom zažil niekoľko úsmevných diskusií. Mal by som asi prezradiť aj to, že v mojom prípade som vždy odmeňoval úplne rovnocenne, lebo vždy som bol ochotný platiť len za produkt. Nikdy ma príliš nezaujímali hodiny na pracovisku, ale vždy mi išlo o vyprodukovanú hodnotu. Odmeňovanie sa […]

Poznaj svoje nástroje

Manažment obchodu 6 Je prekvapivé, ako šéfovia málo ovládajú svoje nástroje. Ba čo horšie, oni často ani nevedia čo sú tie nástroje. Ak dostanete defekt, tak viete, že potrebujete kľúč na matice a hever, tí prezieravejší použijú ešte výstražný trojuholník, prípadne reflexnú vestu. Ale aké nástroje má použiť šéf predaja? Aké nástroje má k dispozícii […]

Koordinácia

Manažment obchodu 4 Základom všetkej koordinácie je poriadok. Šéf obchodu musí zaistiť, že jednotliví predajcovia majú rozdelené sféry vplyvu. Väčšinou sa jedná o územie, cieľové skupiny, alebo prinajmenšom rozdelenie klientov. Veď čo už je väčším príkladom amaterizmu, ako keď k tomu istému zákazníkovi volajú traja obchodní zástupcovia z tej istej firmy a nevedia o sebe […]