Útočné predajcovské komando

trojnasobny obrat

Položte si nasledovné otázky: Keby ste využili do posledného kúska všetky produkčné kapacity vašej firmy, koľko by ste mohli fakturovať za mesiac? Kde je strop vašej kapacity a porovnajte to s tým, čo fakturujete naozaj.

Ak odložíme nabok úvahy o sezónnosti a podobne, neexistuje vlastne nijaké ospravedlnenie za to, že nenaháňate svoj tím do tak intenzívneho predaja, že sa im bude dymiť z koliečok. To je vaša prvoradá úloha. Ak máte slušný a žiadúci produkt, potom musíte zmeniť predajcov na dravcov, najmä ak už pozorujete, že prvoligoví hráči si zvykajú na druholigové tempo.

Zavedením systému riadenia a kontroly preda-ja intenzita práce narastie. Ak hovoríme o kontrolných mechanizmoch treba dodať, že tu zďaleka nejde len o to – vedieť, kde predajcovia sú. Firma sa musí zmocniť času svojich predajcov. Pre tento účel máme k dis-pozícii jednoduchý, ale veľmi silný nástroj (software pre riadenie predaja, ktorý predávame spolu s naším riešením), ktorý pomáha udržať si jasno v tom, čo, kde a kedy treba urobiť a profesionálne vytrénované osoby, ktoré volajú do firiem, aby tam predajcom dohodli stretnutie.