Vodcovstvo

Termíny externých seminárov (na ktoré ste mohli poslať 1-2 ľudí) nie sú do odvolania k dispozícii, sústreďujeme sa teraz na interné zlepšovanie firiem, priamo na ich palube.

 


 

vodca

Vodcovské schopnosti môžu rozhodnúť o živote a smrti celej skupiny, firmy, o prosperite a úpadku celých národov a štátov. Veľa ľudí je presvedčených, že tieto schopnosti sú dané človeku “zhora” a nie je možné sa ich naučiť, ale opak je pravdou.

Prvým predpokladom k tomu, aby bol niekto dobrým vodcom, je poznať kľúčové tajomstvá vedenia a treba upozorniť, že to nie je iba o charizme, vyžarovaní a vonkajších prejavoch. Dosiahnuť kvalitu vodcu nie je až také ťažké, pokiaľ niekto týmto základom rozumie.

Bežný majiteľ a šéf firmy začne o vodcovstve intenzívne uvažovať najneskôr v okamihu, keď potrebuje zveriť vedenie nejakému majstrovi, obchodnému šéfovi a podobne. Výber vedúceho predsa musí byť založený na nejakom racionálnom základe, nie?

Čo sú teda kľúčové znalosti a schopnosti vodcu? Nestačí predsa povýšiť najlepšieho výkonného pracovníka – takýto postup bol dokázateľne katastrofou v mnohých konkrétnych prípadoch.

Ako sa môže zlepšiť už existujúci šéf vo svojom vodcovskom prejave?

Ako viesť ľudí s istotou a mať z toho úžitok aj radosť?

Na všetky tieto otázky účinne odpovieme v novom seminári Vodcovstvo, na ktorom nájdete okrem iného ešte tieto témy:
– 7 kľúčových pravidiel výkonu moci
– koho budú podriadení akceptovať
– ako sa zlepšiť ako vodca
– čo je tajomstvo vodcovstva
– ako a prečo podporovať svojho vodcu
– ako dosiahnuť rešpekt
– aký je rozdiel medzi vedúcim a vodcom

 

Seminár trvá jeden deň, je nabitý praktickými, použiteľnými dátami, mal by ho absolvovať každý, kto vedie ľudí, kto je zodpovedný za rozkvet firmy, či oddelenia.