Konzultácie

 

Finančný manažment

Možno si to vždy neuvedomujeme, ale riadenie financií nie je ani tak veľmi o peniazoch. Je to o ľudskej mysli. Kto chce zvládnuť riadenie tokov peňazí vo firme, musí rozumieť jej pochodom.

Obchod čo beží sám – nastavenie marketingu aby vytváral dopyt

Na základe dlhoročných skúseností s marketingovou prácou v rôznych oblastiach podnikania vám ponúkame ucelený konzultačný program, ktorý sa zameriava na zavedenie štandardov – Marketingový koncept vo firme.

Ako správne spísať klobúky

Zaučenie nového pracovníka prebieha vo firmách rôzne. Niekde ho „hodia do vody”, nech ukáže, „ako vie plávať”. Väčšinou to vzdá, pretože vojde do niečoho nového, čo je pre neho zmätok, ten nezvládne a tak odíde, čo môže byť veľká škoda. Na úspech stačí málo, napríklad štandardný “klobúk”, čo je zoznam úloh, povinností a výsledkov jeho práce.

Mystery shopping

V našej službe Mystery Shopping otestujeme vašich predajcov a podáme vám podrobnú správu z toho, čo sa dialo počas predaja, vypichneme ich silné stránky a odporučíme kroky, ktoré treba podniknúť k ich zlepšeniu.

Útočné predajcovské komando

Položte si nasledovné otázky: Keby ste využili do posledného kúska všetky produkčné kapacity vašej firmy, koľko by ste mohli fakturovať za mesiac? Kde je strop vašej kapacity a porovnajte to s tým, čo fakturujete naozaj.