Obchod čo beží sám

Nastavíme marketing aby vytváral dopyt.

 

Ponúkame ucelený konzultačný program, ktorým vytvoríme úspešnú marketingovú koncepciu. Urobíme profesionálne prieskumy, z nich vyplývajúci marketingový plán, efektívne propagačné aktivity, ktoré vyvolajú dopyt. Tento program obsahuje:

– Základná analýza
– Nastavenie ideálnej scény
– Objasnenie produktu
– Prieskumy na produkt
– Prieskumy známosti
– Cieľové skupiny
– Analýza konkurencie
– Prieskum aktivít konkurencie
– Prieskumy na positioning
– Vytvorenie stratégie
– Kreatívny briefing