Neuveriteľný seminár o predaji

Termíny externých seminárov (na ktoré ste mohli poslať 1-2 ľudí) nie sú do odvolania k dispozícii, sústreďujeme sa teraz na interné zlepšovanie firiem, priamo na ich palube.


 

podanie ruky a uzatvorenie obchodu

 

Základná myšlienka Neuveriteľného seminára o predaji znie: “Predaj nie je žiadny boj.” Mnohí obchodníci sú však presvedčení, že musia bojovať. Ak sa vyskytnú počas obchodného rozhovoru námietky alebo argumenty namierené proti ich produktu, zvyčajne spustia rétorický obranný boj, ktorý často končí porážkou alebo sa zmení na zbytočnú námahu.

Seminár sa skladá z 3 základných častí:

Časť 1 : Komunikácia

Predajca žije zo schopnosti dobre komunikovať. V tejto časti sa účastník naučí základy komunikácie a odhalí tajomstvo porozumenia. Bez dobrej komunikácie nefunguje nijaká technika predaja. Stačí, ak sa spýtate svojich obchodníkov, aby porovnali komunikáciu a dôveru u zákazníkov, s ktorými sa podarilo uzavrieť obchod, v protiklade so zákazníkmi, ktorým sa predať nepodarilo. Ak si predajca napíše zoznam úspešných a neúspešných obchodov rýchlo pochopí, že schopnosť budovať dôveru patrí k jeho základným zručnostiam.

Časť 2 : Spracovanie námietok

Námietky urobia často aj z najlepšieho predajcu “zápasníka”. Začne zdôvodňovať, argumentovať, bojovať a stráca tým niť vlastného rozhovoru a cieľ, prečo prišiel za zákazníkom.

Časť 3 : Techniky uzatvárania

Uzatvorenie je najháklivejším bodom predajného rozhovoru. Kedy treba uzavrieť? Schopnosť odhadnúť tento okamih je veľmi významná. Niekedy sa totiž stretnete so zákazníkom, pri ktorom dostanete takúto príležitosť iba jediný raz a túto šancu nesmiete stratiť. Ako vypestovať tento obchodný inštinkt, ako a kedy klásť záverečnú otázku a hlavne, čo robiť po nej, je najväčšie tajomstvo úspešných obchodníkov.

Seminár trvá dva dni a po jeho absolvovaní predajca dokáže bez veľkej námahy vybudovať dôveru u zákazníka, úspešne zvládnuť námietky zákazníkov, získať schopnosť príjemným spôsobom jednať a uzatvárať obchody a v prípade neúspechu vie rozoznať vlastné chyby. Celý seminár je popretkávaný množstvom aktívnych tréningov všetkých účastníkov, ktoré trvajú dovtedy, kým všetci nezvládajú danú situáciu.

Chcem vedieť viac