Od prieskumov až po realizáciu

Termíny externých seminárov (na ktoré ste mohli poslať 1-2 ľudí) nie sú do odvolania k dispozícii, sústreďujeme sa teraz na interné zlepšovanie firiem, priamo na ich palube.

 


 

Obchod čo beží sám – nastavíme marketing aby vytváral dopyt

↓ Pokračovanie tu ↓

Ponúkame ucelený konzultačný program, ktorým vytvoríme úspešnú marketingovú koncepciu. Urobíme profesionálne prieskumy, z nich vyplývajúci marketingový plán, efektívne propagačné aktivity, ktoré vyvolajú dopyt. Tento program obsahuje:

1.Základná analýza
2.Nastavenie ideálnej scény
3.Objasnenie produktu
4.Prieskumy na produkt
5.Prieskumy známosti
6.Cieľové skupiny
7.Analýza konkurencie
8.Prieskum aktivít konkurencie
9.Prieskumy na positioning
10.Vytvorenie stratégie
11.Kreatívny briefing