Zlepšovanie predaja

 

Manažment obchodu

Bežne sa najlepší predajca stáva manažérom, šéfom obchodu, a je vzorom pre svoj tím. Vedie ho najlepšie ako vie, ale stáva sa, že to čo vie, nielen, že nedokáže naučiť svojich obchodníkov, ale ani to od nich nevyžaduje. Prečo to tak je? Čo by mal robiť, aby obchodníci predávali toľko čo on alebo aj viac ?

 

Neuveriteľný seminár o predaji

Základná myšlienka Neuveriteľného seminára o predaji znie: “Predaj nie je žiadny boj.” Mnohí obchodníci sú však presvedčení, že musia bojovať. Ak sa vyskytnú počas obchodného rozhovoru námietky alebo argumenty namierené proti ich produktu, spustí zvyčajne rétorický obranný boj, ktorý často končí porážkou alebo sa zmení na zbytočnú námahu.

 

Perfekcia v predaji

Existuje nebotyčný rozdiel medzi priemerným predajcom a skutočným profesionálom. Prečo sa obyčajnému obchodníkovi javí predaj ako drina? Ako to, že tí najlepší robia túto prácu s ľahkosťou a ešte k tomu predajú tak veľa?
Tu sa skrýva obrovské tajomstvo.

 

Prezentácia a schopnosť sa presadiť

Ak ste boli na našich seminároch o predaji, potom viete, že odporúčame omnoho viacej sa pýtať, ako prezentovať. Ale keď už treba prezentovať, potom to treba robiť skutočne profesionálne.

 

Dril emócií

Na tomto seminári sa dozviete, čo je to emočná stupnica, ako je pomenovaná a aký má vplyv na naše správanie a medzi-ľudské vzťahy. Znalosť emočnej stupnice a schopnosť používať ju dáva ľuďom novú slobodu v jednaní s ostatnými. Dáva im schopnosť predvídať správanie ostatných a komunikovať s nimi úspešne nech by bol v akejkoľvek nálade.