Ako správne spísať klobúky

Zaučenie nového pracovníka prebieha vo firmách rôzne. Niekde ho „hodia do vody”, nech ukáže, „ako vie plávať”. Brutálna metóda a funguje len u tých najsilnejších jedincov. Väčšinou to vzdá, pretože vojde do niečoho nového, čo je pre neho zmätok, ten nezvládne a tak odíde.

Inde nového zamestnanca pridelia na niektoré oddelenie, aby pomáhal služobne starším zamestnancom a tak sa zaúčal. Veľmi často sa však stáva, že nový pracovník je na danom oddelení už rok a ešte nie je schopný samostatne pracovať. Čo sa stalo? Možno sa len snažil, aby každému vyhovel a dostával protichodné príkazy a úlohy. Možno ho tí starší pracovníci nechceli všetko naučiť, k ničomu poriadnemu ho nepustili, aby neprišli o svoju prácu. A možno na neho navalili toľko, že to ani stíhať nemohol. Samé možno, ale čo s tým?

Konzultácia trvá jeden deň a po jej absolvovaní a praktických cvičeniach účastník vie, aké časti musí klobúk obsahovať, aby bol použiteľný a plnil svoju funkciu, ako ho čo najjednoduchšie spísať, používať a odovzdať.

 

Kladiete si občas aj vy podobné otázky?
– ako kvalifikovane nasadiť zamestnanca na post?

– chceli ste spísať klobúk pre pracovníka a nevedeli ste, ako to urobiť správne?

– aké časti musí obsahovať klobúk, aby bol použiteľný a plnil svoju funkciu

– mate spísané pracovné náplne, ale pracovníci napriek tomu nevedia, čo majú robiť?

– ako odovzdať klobúk novému pracovníkovi, aby ho vedel použiť?

– ako pracovníka preskúšať a overiť, či správne porozumel čo a ako má robiť?

– ako pracovníka nasadiť na post, aby ho čo najskôr vedel vykonávať?

– kedy je vhodné prijať nového pracovníka na voľný/uvoľnený post?

– kedy je treba delegovať post niekomu inému?

– ktoré klobúky by mal šéf delegovať ako prvé?