Spravodlivý šéf

Termíny externých seminárov (na ktoré ste mohli poslať 1-2 ľudí) nie sú do odvolania k dispozícii, sústreďujeme sa teraz na interné zlepšovanie firiem, priamo na ich palube.

 


 

zly sef

“Spravodlivý šéf” odpovie na rozhodujúcu otázku:
– čo je oprávnený zásah v prípade neakceptovateľného správania podriadeného a čo už označíme za neprimeraný útlak mocných.

Zaoberáme sa tu tzv. odvrátenou stránkou manažmentu, neobľúbenou, nepríjemnou činnosťou, keď treba niekomu “čistiť žalúdok”, korigovať disciplínu, či slabé výkony podriadených. Ako má šéf vykonávať funkciu vyšetrovateľa, prokurátora aj sudcu v jednej osobe?

Čo sa skrýva za tajomstvom zloby v ľuďoch? Ako rozoznať, že už nejde len o neschopnosť, ale aj o chyby charakteru?

Okrem týchto tém si preberieme ešte:

– ako rozoznať osobu, ktorá nepatrí na palubu
– zoznam vlastností psychotického človeka
– ako sa slušný človek dostane na šikmú plochu
– čomu venovať pozornosť už pri výbere ľudí
– ako zachrániť človeka, ktorý zapadol “do bahna”
rozdiel medzi pojmami etika, morálka, justícia

 

Seminár trvá jeden deň a zaoberá sa otázkami výkonu moci, kedy šéf musí zasiahnuť a vykonať spravodlivosť na podriadených, ktorí ohrozujú svojím konaním prežitie firmy.

 

Poznámka: Školenie vzniklo skrátením a zjednodušením pôvodného 3 dňového seminára o vodcovstve, jeho prvá časť si príznačne volá “Vodcovské schopnosti”