O nás

Značka Business Success je Slovensku od roku 1992. Organizácia pôvodne vyslovene zameraná na dodávku širokej palety školení a seminárov sa postupne preorientovala na pomoc pri dôslednom zavádzaní manažérskych nástrojov a systému do firiem.

Dnes sa sústreďujeme na menší počet zákazníkov, ktorí to chcú s firmou skutočne niekam dotiahnuť.

Silnou doménou Business Success je naďalej zlepšovanie predaja, na to sa zameriavajú naše konzultácie šité na mieru. Za zmienku stoja konzultácie ako Útočné predajcovské komando či Mystery shopping. Okrem iného počas konzultácií skúmame nasadenie, schopnosť využívať šancu predať, prácu s obchodnými príležitosťami, využívanie potenciálu, využívanie pracovného času aj celkového postoja personálu oddelenia a po celkovej analýze aplikujeme metódy na zlepšenie zisteného stavu.
Zvýšenie predaja po takejto komplexnej dodávke služieb sa pohybuje rádovo v desiatkach percent a v niektorých prípadoch sme dosiahli násobky pôvodného obratu.

Zameriavame na aj na zlepšovanie marketingu firiem, nakoľko tento krok vlastne predchádza predaju. Okrem vytvorenia marketingového konceptu spojeného s prieskumami a poriadnou prípravou dnes už vieme dodať aj hotové webstránky v spolupráci s partnerskou spoločnosťou. Jedna z konzultácií, ktoré dodávame sa nazýva “Obchod čo beží sám“.

Ak predtým sme sa snažili o hromadnú účasť na seminároch s dovetkom – “Niečo sa s tým pokúste urobiť…”, dnes sa snažíme spolupracovať s firmou tak, že pre každého pracovníka vieme urobiť individuálny program. Snažíme sa niečo vo firme zaviesť a učíme človeka práve to, čo potrebuje vedieť. Pôjde svojou rýchlosťou, naštuduje si to sám, nad pochopením dozrie supervízor kurzu a v praxi ho k použitiu navedie konzultant.

Všetky dôležité semináre sme nahrali a v tejto chvíli ich postupne vydáme vo forme elektronických kurzov. Nahrávky sú doplnené o vysvetľujúce titulky, obrázky, dokonca aj o krátke ilustračné videá. K tomu sú v kurze doplňujúce otázky, ktoré človeka priam donútia omnoho intenzívnejšie pochopiť o čom dáta sú, aby to potom v rámci svojich povinností dokázal lepšie používať.

Rozličné kurzy, prednášky a materiály tak dávame natrvalo k dispozícii ako súčasť know how firmy.
Príklad takého videa, ktoré by malo byť súčasťou klobúka každého pracovníka v oddelení ľudských zdrojov nájdete na tejto stránke.

Nami prednášané manažérske metódy sa opierajú o monumentálne dielo L. Ron Hubbarda, amerického spisovateľa, humanistu, výskumníka a znalca ľudskej mysle, ktorý vydal 9 zväzkovú “encyklopédiu” tzv. Administratívnej technológie, ku ktorej nahovoril aj približne 400 prednášok. Business Success má oprávnenie dodávať túto technológiu svojím klientom. Môžeme považovať za zaujímavý fakt, že napr. systém organizácie postavený na 7 divizionálnom usporiadaní, je najrozšírenejší ucelený koncept svojho druhu na svete – používa sa vo viac ako 250.000 firmách.

Za históriu Business Success sme pomohli vybudovať a zveľadiť nejedno podnikateľské impérium. A pomáhame to robiť aj dnes.