Manažment

 

Vizionársky tréning

Tento tréning sa venuje pravdepodobne najsilnejšiemu nástroju, aký Business Success na svojich seminároch ponúka. Naučíme vizionárov ako nájsť ciele, ktoré chytia pracovníkov za srdce. Zároveň ukážeme najvyššiemu vedeniu, ako dosiahnuť koordináciu a ochotu ťahať za jeden povraz.

Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov

Seminár trvá tri dni a po jeho absolvovaní šéf, pozná ucelenú základnú filozofiu a metódy manažérskeho know – how, hlavné vplyvy na motiváciu pracovníkov, zásady etiky a vie, ako ich aplikovať v bežnej praxi. Pozná zásady organizovania firmy, vie definovať produkty, prideliť post a štatistiku, určiť správne komunikačné línie a priviesť svoje oddelenie, resp. firmu k bezproblémovému behu.

Profesionálny majiteľ firmy

Je mnoho zakladateľov firiem, ktorí nechtiac ostali uviaznutí v operatíve a vieme, že títo zakladatelia, majitelia, spolumajitelia, mali na začiatku iné predstavy. Nesľubujeme, že budete lenivo vylihovať na jachte, ani znudene robiť cesty okolo sveta, uvidíte, že aj ako čistý majiteľ a zakladateľ máte čo robiť do úmoru. Zistíte čo by ste mali naozaj robiť!

Manažérsky tandem (šéf + asistentka)

Nekonečné telefonáty, vyrušovanie, jalová operatíva, 150 e-mailov denne, to je bežný obraz šéfa. Najhoršie je, že nemá čas venovať sa kľúčovým veciam a nemá pod kontrolou výkony a plnenie úloh. Uragán vyrušovania a operatívy musí zastaviť asistentka!

Vodcovské schopnosti

Vodcovské schopnosti môžu rozhodnúť o živote a smrti celej skupiny, firmy, o prosperite a úpadku celých národov a štátov. Veľa ľudí je presvedčených, že tieto schopnosti sú dané človeku “zhora” a nie je možné sa ich naučiť, ale opak je pravdou.

Efektívna komunikácia

Čo nás odvádza od bdelosti a ako viesť život v prítomnom okamžiku? Čo spôsobuje, že sme neefektívni a ako viesť ozaj efektívnu komunikáciu? Pozrite si video.

Spravodlivý šéf

Zaoberáme sa tu tzv. odvrátenou stránkou manažmentu, neobľúbenou, nepríjemnou činnosťou, keď treba niekomu “čistiť žalúdok”, korigovať disciplínu, či slabé výkony podriadených. Ako má šéf vykonávať funkciu vyšetrovateľa, prokurátora aj sudcu v jednej osobe?