Smerovanie

Organizacia

Ak sa snažíte lepšie zorganizovať firmu, rýchlo prídete na to, že nie je všetko rovnako dôležité. Dalo by sa to prirovnať k základným životným funkciám, ktoré sa snažíme vyriešiť ako prvé, keď poskytujeme prvú pomoc. Dávame naporiadok dýchanie, tep srdca a prípadné masívne krvácanie. V článku sa dočítate o tom, ktoré sú to funkcie.

Asistentka, sekretárka, záchrana šéfa?

Nedávno sme urobili medzi šéfmi prieskum na tému asistentka – sekretárka. Prekvapivé percento uviedlo, že by uvítali novú posilu na tomto poste, dokonca mnohí by boli ochotní zaplatiť slušnú sumu peňazí, ak by im niekto dodal sekretárku “na kľúč”. Nejeden by dokonca vymenil existujúcu sekretárku za novú. Prečo? Bohužiaľ, iba málo ľudí má predstavu o […]

Systém nie je pre suchárov

Ľudia si občas myslia, že systém, pravidlá, či smernice iba ubíjajú kreativitu. Jednoducho nuda! Majú predstavu, že organizovať znamená len vytvárať bohapustú byrokraciu, ktorá so skutočným plnokrvným životom nemá nič spoločné a v najlepšom prípade je to akési nutné zlo. Pozrite sa na to všetko z inej strany. Keby ste chceli prejsť s terénnym autom […]

Čarovný nástroj plánovania

Základy plánovania XIV Dajme teraz jednotlivé prvky plánovania, ktoré sme rozoberali v celom seriáli, konečne dokopy. Ak si chcete prečítať podrobnosti k jednotlivým heslám, stačí kliknúť na príslušné slovo. Základný nástroj plánovania je táto (podľa zásad zdravého rozumu zostavená) škála: Ciele (základná méta, ktorú chceme dosiahnuť) Účely (nižšie – podriadené ciele, motívy aktivity, kvôli čomu to všetko […]

Príkazy ako nevyhnutná časť plánovania

Základy plánovania XIII Týmto článkom ukončíme dlhý zoznam pojmov, ktoré sme si potrebovali najprv definovať a nabudúce už môžeme začať skladať jednotlivé kocky skladačky do úplného obrazu. Zbytočne by ste si stanovili ciele a prepracovali všetky svoje plány až na úroveň detailov (rozpísaných do krokov programov a projektov), ak by sme nakoniec nepremenili celé plánovanie […]

Detaily treba “naprojektovať”

Základy plánovania XII V desiatom dieli nášho seriálu o plánovaní sme hovorili, že hrubo načrtnuté zámery (rozumej PLÁNY) sa musia rozpísať do jednotlivých krokov a tomu sme hovorili PROGRAMY. (Kliknutím si ten článok môžete otvoriť). V príslušnej kapitole sme uvádzali príklad, kde PLÁN bol “vymeniť plot” a jeden z bodov programu, ktorý plán rozdrobil na […]