Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov

Termíny externých seminárov (na ktoré ste mohli poslať 1-2 ľudí) nie sú do odvolania k dispozícii, sústreďujeme sa teraz na interné zlepšovanie firiem, priamo na ich palube.

 


 

novy elan do prace

Majitelia, konatelia, manažéri a vedúci pracovníci majú na svojich pleciach veľkú zodpovednosť za ľudí, ktorých riadia a vedú k vysokým výkonom v spoločnosti, pre ktorú pracujú. Práca s ľuďmi je tou najťažšou, ale zároveň aj najkrajšou. Manažéri svojou prácou ovplyvňujú nielen profesný ale aj súkromný život svojich spolupracovníkov, mnohí si tento fakt uvedomujú a preto nenechávajú svoje rozhodnutia na náhodu, ale snažia sa neustále vzdelávať.

Seminár trvá tri dni a po jeho absolvovaní šéf, pozná ucelenú základnú filozofiu a metódy manažérskeho know – how, hlavné vplyvy na motiváciu pracovníkov, zásady etiky a vie, ako ich aplikovať v bežnej praxi. Pozná zásady organizovania firmy, vie definovať produkty, prideliť post a štatistiku, určiť správne komunikačné línie a priviesť svoje oddelenie, resp. firmu k bezproblémovému behu.

Kladiete si občas aj vy podobné otázky?

– Kedy je podriadený schopný prevziať vyššiu zodpovednosť?
– Prečo strácajú schopní pracovníci chuť do práce?
– Ako nestratiť nadhľad a vyhnúť sa stresu?
– Prečo sa problémy vo firme opakujú?
– Aké sú základné princípy organizácie?
– Viem ovplyvniť výkony podriadených?
– Hodnotím ich výkony korektne na základe faktov?
– Sú správne definované komunikačné línie vo firme?
– Vznikajú chyby pri návaloch práce?
– Čo demotivuje mojich ľudí?
– Aký vplyv majú emócie na výkonnosť?
– Čo motivuje mojich ľudí k výkonom?

Témy seminára:
– Základné pojmy
– Motivačná škála
– Skutočný priebehový cyklus
– Zmätok a stabilný dátum
– “Klobúk” (popis pracovného miesta)
– Orgboard (organizujúca tabula)
– Hodnotenie výkonov, meranie produktov
– Komunikácia
– Demotivujúce činitele
– Rozhovory so spolupracovníkmi
– Emočná škála
– Súvislosti, záverečné prepojenie tém