Dril emócií

Termíny externých seminárov (na ktoré ste mohli poslať 1-2 ľudí) nie sú do odvolania k dispozícii, sústreďujeme sa teraz na interné zlepšovanie firiem, priamo na ich palube.

 


 

nezhody na pracovisku

Na tomto seminári sa dozviete, čo je to emočná stupnica, ako je pomenovaná a aký má vplyv na naše správanie a medzi-ľudské vzťahy. Znalosť emočnej stupnice a schopnosť používať ju dáva ľuďom novú slobodu v jednaní s ostatnými. Dáva im schopnosť predvídať správanie ostatných a komunikovať s nimi úspešne nech by bol v akejkoľvek nálade. S týmito vedomos-ťami ľahko získate zručnosť, ako pozdvihnúť inú osobu na emočnej škále.

Účastníci seminára postupne prechádzajú všetky emočné stupne tak, že ich trénujú, hrajú a nachádzajú sa v nich tak dlho, kým nie sú schopní tieto emócie pohodlne vnímať, cítiť, vedome v nich byť a kým nebudú mať istotu, že ich dokážu vnímať a vedome použiť aj vo svojom okolí. Človek neraz zistí, kde sa nachádza voči iným ľuďom a kde sa naopak nachádza jeho okolie voči nemu Je schopný citlivo vidieť a vnímať svoje emócie, zaujať správny postoj a správne reagovať.

Kladiete si občas podobné otázky?

– čo sú to emócie a ako fungujú?

– sú emócie dôležitý nástroj pre život?

– ako rozpoznať emócie a ako ich mať pod kontrolou?

– ako sa lepšie vyznať v emóciách?

– dajú sa emócie pri komunikácii meniť, zlepšovať?

– dko primäť uplakanú, nešťastnú pracovníčku k vyšším výkonom? Dá sa to?

– ako využiť znalosť emočnej škály pri riadení a organizovaní?

Na tomto 3 – dňovom seminári sa dozviete, čo je to emočná stupnica, aké sú jej jednotlivé stupne a aký má vplyv na naše správanie a medziľudské vzťahy.