Rovnaká odmena?

Keď sme posledne rozoberali tému rovnoprávnosť žien, tak som potom zažil niekoľko úsmevných diskusií. Mal by som asi prezradiť aj to, že v mojom prípade som vždy odmeňoval úplne rovnocenne, lebo vždy som bol ochotný platiť len za produkt. Nikdy ma príliš nezaujímali hodiny na pracovisku, ale vždy mi išlo o vyprodukovanú hodnotu. Odmeňovanie sa […]