3 veci bez ktorých je to márne

Aby akýkoľvek podnik mohol dlhodobo fungovať, musí mať tieto tri veci zvládnuté:

Ľudí bez protizámerov
Mať to dobre organizované
Robiť a produkovať dobre to, čím sa živí

Tieto veci tvoria akúsi pyramídku, ležia vyslovene jedna na druhej.

Základom je skutočne dobrá produkcia v kvalite aj kvantite. Ak ste pekáreň, musíte vedieť upiecť chutný chlieb a rožky. Ako autoservis musíte vedieť vykonať na vozidlách údržbu či opravy a to kvalitne a rýchlo. Futbalové mužstvo musí vedieť dávať góly a obrana im musí zabrániť.

Ak viete dodávať to, čím sa živíte, potom druhý stupeň je organizácia. Ani veľký dopyt vás nesmie vykoľajiť, jednotlivé aktivity musia na seba hladko nadväzovať, ľudia musia mať deľbu práce a nemôžu všetci robiť všetko. O tomto sú predchádzajúce články tohto blogu. Slabo zorganizovaná aktivita bude ťažkopádna, náklady na jej prevádzku neudržateľné a iné firmy s podobnou kvalitou produkcie budú konkurencieschopnejšie.

Posledný  (horný) stupeň sa týka oddanosti personálu a ochote robiť to, čo majú robiť. Nehovoríme len o tom, že ľudia sú lojálni, ale majú vo svojom vnútri ochotu pracovať a dosahovať požadované výsledky. Nestačí mať tím ľudí, ktorých držia pokope hrozby, musíte mať zvládnutý výber pracovníkov, ktorí majú vrodený osobnostný profil taký, že vedia samostatne produkovať a ťahať za spoločný povraz.

Zhnité jablkoOpačným príkladom je jablko v debničke, ktoré je zhnité a jeho hniloba sa prenáša na ostatné v jeho okolí. Videl som vari desať prípadov, kedy jeden pracovník nenápadne napúšťal jed do svojich kolegov – “Mali by sme dať všetci naraz výpoveď…”, alebo “Nedôverujem šéfovi a ani vy by ste nemali…” – pričom toto hovoril pracovník s katastrofálnymi výsledkami, na ktorého plat sa skladali svojou prácou všetci tí produktívni.

Ani najlepší produkt, ani dokonalá organizácia negarantujú úspech, ak manažment nedokáže zastaviť pôsobenie takýchto ľudí. Následkom sú rozbité podniky, nedosiahnuté ciele, trápenie a rozklad. Čím dlhšie vedúci pracovníci váhajú s tým, aby zastavili vplyv takýchto ľudí, tým dlhšie bude trvať náprava škôd, ktoré takíto mentálni upíri napáchali.

Najčastejšie sa zhnitým jablkom stávajú tí najmenej produktívni ľudia, lebo ich jedovaté reči sú “ospravedlnením” ich neschopnosti – nikdy neobviňujú seba, ale vysvetľujú vlastné zlyhanie chybami manažmentu, “produkt a firma je zlá”, atď. Ešte ťažšie je zvládnuť jedovaté reči produktívneho človeka, lebo jeho výsledky ho automaticky pasujú do pozície autority. Našťastie je tento prípad zriedkavejší, ale pozor! Neschopný a neproduktívny sa inštinktívne snaží nainfikovať produktívnych ľudí, aby oni boli ich “hovorcami” A zvládnuť toto je potom úplné peklo. “Hasiť” následky vplyvu týchto ľudí budete dvoj- až štvornásobok času, ktorý ste takýmto ľuďom dopriali.

Je takmer márne najímať ľudí do firmy, kde sa práve teraz vyskytuje tento problém. Bez toho, aby ste odstránili hnijúce jablká, sa to takmer ani nedá urobiť. A smutným faktom je, že hniloba chytí nevyhnutne aj ľudí, ktorí by za normálnych okolností boli užitočnými a lojálnymi spolupracovníkmi a aj oni sa napokon stanú nechcenými obeťami tohto javu.

Manažovať ľudí a podniky je preto také ťažké, lebo správne musia fungovať všetky tri faktory, ktoré sme tu spomínali.

Latest posts by Pavol Timko (see all)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">