Základ všetkých základov

Dobrá správa: Ak chcete niečo rozumné dokázať, takmer vždy na to existuje nejaký spôsob. V živote vás bude veľa ľudí presviedčať, že sa niečo “nedá”; ale v skutočnosti je možné dosahovať až neuveriteľné výsledky. Vedci vraj spočítali, že pri veľkosti krídiel, frekvencii mávania krídlami, a hmotnosti nemôže čmeliak lietať. Ešte šťastie, že to čmeliakovi nikto […]

Management podľa dojmov?

Príliš často sa stáva, že ľudia podliehajú dojmom. Žijeme v civilizácii nakazenej povrchnosťou. Stačí, aby nám niekto niečo povedal a často sa ani neunúvame overiť si vec vlastnými očami. To isté sa deje v mnohých firmách. Hodnotenie pracovníkov nezávisí vždy na výkonoch, ale na “popularite” a tom, čo si “myslí väčšina”. Ak je šéf málo […]

Koľko dobrých kandidátov ste prehliadli?

Už sme si v minulom článku spomínali, že výber na základe dojmu môže priviesť do organizácie dobre vyzerajúceho ničiteľa. Táto vec však môže dopadnúť aj naopak. Môže sa stať, že na pohovor príde skvelý pracovník, ktorý neurobí dobrý dojem. Ohrniete nad ním nosom a zavoláte radšej ďalšieho kandidáta. Predstavte si, že hľadáte veľmi spoľahlivé auto. […]

Nebezpečný prvý dojem

Článok na tému – výber ľudí Jediný solídny spôsob ako vyberať ľudí, spočíva v zistení faktov. Nezávislých faktov. Keďže autorom životopisu je samotný uchádzač, musíme pristupovať k uvedeným dátam s rezervou a berieme ich ako nepodložené dovtedy, kým nie sú nezávislým zdrojom potvrdené. Dobrý dojem z životopisu je tiež len dojem. Robiť selekciu podľa životopisov […]

Výber ľudí – brána k manažmentu

Každá organizácia v sebe nosí určitú neodmysliteľnú logiku. Pokiaľ b sme uvažovali nad akousi univerzálnou organizačnou tabuľou, jednotlivé divízie – oddelenia by išli v tejto následnosti.IDEA – ĽUDIA – PREDAJ – FINANCIE – PRODUKCIA – KOREKCIE – VEREJNOSŤ Všetko začína nápadom, ideou, stratégiou. Toto je divízia majiteľa a šéfov. Tam sa rodí celý nápad, vymýšľajú […]