Mystery shopping

 

Skúste sa vybrať do niektorej z vašej predajne alebo firmy a zahrajte sa na zákazníka. Môže sa stať, že predajca vás len poinformuje, pripraví ponuku a zodpo-vedá vaše otázky alebo sa aj pokúsi ZISTIŤ vaše stanovisko a či sa vôbec pokúsi uzavrieť obchod?

Z prieskumov robených našou spoločnosťou vyšlo, že len 20 % z kontro-lovaných predajcov si vypýtalo kontakt! A ANI JEDEN sa neopýtal, či nám ponuka vyhovuje a či by sme to aj chceli. VŠETCI nám dali ponuku s tým, že keď si to rozmyslíme, nech sa ozveme. Naozaj je problém v cenách a konkurencii?

V našej službe Mystery Shopping otestujeme vašich predajcov a podáme vám podrobnú správu z toho, čo sa dialo počas predaja, vypichneme ich silné stránky a odporučíme kroky, ktoré treba podniknúť k ich zlepšeniu.

Takáto forma „inšpekcie“ je vhodná hlavne pre firmy predávajúce formou maloobchodných predajní alebo oslovujúcich koncových užívateľov.

Pripravte sa na všetko možné aj nemožné! To, čo zistíme, môže nabúrať predstavy o tom, ako vaši predajcovia predávajú. Iná cesta k zlepšeniu však nevedie – len zistiť, ako to v skutočnosti na predajni prebieha.